ΜΑΘΗΣΗ με το ΝΟΥ και την ΚΑΡΔΙΑ

Παρουσίαση του βιβλίου

Αγόρασε το βιβλίο

Η ποικιλία των εφαρμογών , η δημιουργική προσαρμογή ξένων προτύπων αλλά κυρίως η δική τους πίστη και συναισθηματική εμπλοκή σε αυτό που κάνουν διαπερνούν το όλο εγχείρημα. Είμαι σίγουρη ότι οι Εκπαιδευτικοί που γεύτηκαν τις σχετικές γνώσεις κέρδισαν πολλά και στο επίπεδο μετάδοσης των γνώσεων. Πιστεύω δε ότι και οι μαθητές τους άρχισαν να αγαπούν τις γνώσεις και το σχολείο.

Αναστασία Καλατζή – Αζίζι

Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογία

Πανεπιστήμιο Αθηνών